Våra tjänster

Grundläggning
Vi utför alla markarbeten för grundläggningar av större byggprojekt. Vi anlägger även grunder upp till gjuten platta för småhus och villor.

Ledningsarbeten
Grävning för vatten och avlopp samt el, tele, data

Vägunderhåll
Vi erbjuder kompletta lösningar för vägunderhåll såsom hyvling, grusning, saltning, trumbyte, kantskärning, dikning m.m.

Materialleverans
Vi tillhandahåller fyllnadsmassor, grusmaterial, matjord etc för leveranser inom Jönköping län.

Dammar, våtmark, dikning, markberedning
Vi har stor erfarenhet av anläggning av dammar och våtmark. Kontakta oss så hjälper vi er med projektering.

Enskilda avlopp
Vi hjälper er med hela processen för er anläggning av enskilt avlopp, från ansökan och projektering till….

Dränering
Vi utför alla sorters dräneringar. Vi är även certifierade för dränering och isolering av källarvägg enligt SGC.

Mättjänst
Vi utför mättjänster såsom inmätning, utsättning, underlag till maskinstyrning etc. Vi utför även finutsättning med totalstation.